Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

Macbook Air

Prvi tekst na Macbook Airu

Prvi tekst koji je nastao na ovom Macbook Airu-u (jer nije ovo samo neki laptop:) je kreiran na beckom aerodromu u vremenu cekanja na let za Sarajevo. Prije toga...