Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

SEO škola
SEO škola

2. ciklus Senior SEO školovanja

Početkom septembra počinju upisi za drugi ciklus Senior SEO školovanja s kojim završavamo SEO školovanje za 2022. godinu. Senior SEO školovanje je zahtjevno, ali ubjedljivo najkorisnije SEO školovanje jer...
SEO škola
Medior SEO kurs 2022
SEO škola

3. Medior SEO ciklus

Kao što sam najavio u planu i programu za 2022. godinu, ove godine će se održati dva Medior SEO ciklusa. Prvi počinje 3.2.2022., a završava ispitom 9.4.2022. godine na...
SEO škola
SEO škola

3. Junior SEO ciklus

Kao što sam najavio u planu i programu za 2022. godinu, ove godine će se održati dva Junior SEO ciklusa. Prvi počinje 17.1.2022., a završava ispitom 22.1.2022. godine na...