Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

SEO škola
SEO škola

3. Junior SEO ciklus

Kao što sam najavio u planu i programu za 2022. godinu, ove godine će se održati dva Junior SEO ciklusa. Prvi počinje 17.1.2022., a završava ispitom 22.1.2022. godine na...
SEO vijesti
SEO vijesti

Google Spam Update 2021

Prije nekoliko dana smo predstavili pregled nadolazećih Google update-a kojih će biti mnoštvo do 1. septembra 2021. godine. Google nas je 23. juna 2021. dodatno iznenadio još jednim update-om...
  • 1
  • 2